Regler 2019

Regler for FDF Sagaløbet 2019

Reglerne er foreløbige og kan ændres, op til en måned før løbsstart.

§1 - Alder og patruljer

Stk. 1 Ingen deltager må fylde 20 år før d. 31. december det gældende løbsår.

Stk. 2 En væbnerpatrulje består af 4-7 deltagere hvor max 2. må være fyldt 17 år, det gældende løbsår.

Stk. 3 En seniorpatrulje består af 3-5 deltagere. Når gennemsnitsalderen min. er 15 år, over tre femtedele af patruljen er seniorer, eller stk. 2 ikke er overholdt betragtes patruljen som en seniorpatrulje.

§2 - Når man giver op

Stk. 1 En deltager, der ønsker at give op, kan kun gøre dette ved en post. Postmandskabet orienterer udvalget, som sørger for afhentning af deltageren. Deltagere, der giver op, bliver kørt til mål.

Stk. 2 En deltager, som giver op, kan være med til at løse opgaven på den post, hvor deltageren giver op.

Stk. 3 En deltager, der har opgivet, har ingen mulighed for, at vende tilbage og deltage i løbet.

§3 - Pointfradrag ved udgået deltager

Stk.1 Hvis en deltager giver op, mister patruljen 5 point på hver post, hvor den pågældende deltager ikke er med. Heri medregnes målstedet men ikke den post hvor deltageren giver op.

Stk 2. Der kan dispenseres for reglen i stk. 1 såfremt udvalget finder det uforsvarligt at lade en deltager fortsætte på løbet og derfor tager deltageren ud (f.eks. ved en tilstand der kræver lægebehandling).

§4 - Patruljeopløsning

Stk. 1 En patrulje er ikke opløst, førend sidste deltager har givet op. Fra post 1 kan en deltager altså fortsætte på løbet alene.

Stk. 2 Dog på ingen deltager gå alene mellem posterne. Altså kræver gennemførsel af løbet, at deltageren følges med en anden patrulje mellem posterne. Overtrædes dette, diskvalificeres patruljen og den sidste deltager vil ikke få mulighed for, at deltage yderligere.

§5 - Postrækkefølge

Stk. 1 Posterne skal løses i rækkefølge. Når en patrulje får udleveret opgaven ved en post, har patruljen ikke længere ret til at vende tilbage til den forrige post.

Stk. 2 Patruljen vælger selv, hvorvidt en post gennemføres eller ej.

Stk. 3 Vælger en patrulje ikke, at løse en post, skal patruljen alligevel tjekke ind og ud ved posten.

§6 - Hastighed og posternes åbningstider

Stk. 1 Der gives ikke point for hurtighed på strækningerne mellem posterne, bortset fra på hastighedsstrækningen (Hurtigt frem). Alle poster lukker senest klokken 08.00, hvorefter samtlige tilbageværende patruljer skal bevæge sig mod mål. En patrulje, der er gået i gang med at løse en post, kan dog færdiggøre posten.

§7 - Transportmidler

Stk. 1 Transportmidler må ikke benyttes. Dette gælder alt fra cykler til biler over heste og rulleskøjter.

§8 - Postmandskab

Stk. 1 Alt postmandskab skal være fyldt 18 år og bære synligt løbs-ID, samt have underskrevet en gyldig børneattest.

Stk. 2 Postmandskabs ID udleveres af udvalget på postmødet.

Stk. 3 De enkelte kredse er selv ansvarlige for postmandskabets gyldighed af børneattester.

§9 - Reflekser

Stk. 1 Refleksveste og benreflekser skal bæres af ALLE deltagere fra startpost til mål.

Stk. 2 Overtrædelse af stk. 1 medfører 100 minuspoint pr. deltager der ikke opfylder kravet.

Stk. 3 Gentagne overtrædelser medfører diskvalifikation af hele patruljen.

§10 - Minimering af patruljer, som følges ad

Stk. 1 Patruljerne må maksimalt følges ad to patruljer af gangen. Udvalget vurderer hvornår der er tale om at patruljer følges. Overtrædes reglen straffes hver involveret patrulje med 100 minuspoint.

§11 - Tvivlsspørgsmål

Stk. 1 Tvivlsspørgsmål afklares med udvalget.