Leksikon

Før løbet

Under løbet

Efter løbet

Poster og postmandskab

For at deltage i Sagaløbet, skal alle kredse, som stiller med deltagere, også stille med en post eller postmandskab til en af Sagaløbsudvalgets poster. Posterne er åbne fra kl. 16 lørdag eftermiddag, og lukker først søndag kl. 08.

Posttyper

Sagaløbets poster er opdelt i to primære kategorier:

Standardposter, som kredsene selv udtænker, skaffer materialer til, bemander og afvikler.

Udbudsposter, som kredsene bemander og afvikler i fællesskab, men Sagaløbsudvalget udtænker skaffer materialer til.

Krav til standardposterne

Standardposterne skal opfylde følgende krav for at kunne godkendes:

Posten skal kunne håndtere tre aktive hold ad gangen, meget gerne fire og allerhelst fem

Posten må maksimalt tage 15 minutter at gennemføre

Postens opgave skal kunne give maksimalt 100 point, foruden bonuspoint

Posten skal have sværhedsgrader til væbner- og seniorhold

Posten skal have et ekstra udfordringsniveau til bonuspoint

Posten skal have en postbeskrivelse som udfyldes i tilmeldingsformularen

Postens pointkriterier skal være objektive, kunne måles på en eller anden vis og kunne udregnes lige efter patruljen har løst posten

Kredsen skal selv skaffe materialer til posten

Posten må ikke have været brugt på Sagaløbet de seneste tre år

Posten skal være tilmeldt på hjemmesiden senest d. 18. september 2022

Postmandskab

Kredsene skal selv sørge for at finde postmandskab til posterne. Hvis kredsen vælger at stille med deres egen post skal de kunne opfylde kravet om at håndtere tre hold ad gangen. Der skal desuden bruges en person til at håndtere holdenes ankomst og afgang fra posten. Derfor er vores anbefaling at der findes mindst 4 ledere til at bemande en standardpost. Det er desuden kredsenes ansvar at sikre gyldige børneattester på alt postmandskab.

Hvis kredsene ikke kan stille med en standardpost, skal de i stedet tilmelde postmandskab til en udbudspost. På udbudsposterne sørger Sagaløbsudvalget for at der er nok postmandskab.

Tilmelding

Tilmeldingen til løbet sker gennem en kontaktperson som kredsen selv udvælger. Kontaktpersonen skal tilmelde både hold samt post/postmandskab på www.sagalobet.dk. Tilmeldingsfristen for alle tilmeldinger er d. 18. september 2022

Det er vigtigt at både poster og hold tilmeldes rettidigt, da arbejdet med at placere poster og producere holddokumenter sker umiddelbart lige efter tilmeldingsfristerne. Det er derfor IKKE muligt at eftertilmelde hverken poster eller hold når tilmeldingsfristerne er overskredne.

Indbydelsen

Indbydelsen til årets løb kan findes her på løbets hjemmeside. Indbydelsen er kan printes på to måder. Den ene som en dobbeltsidet indbydelse med det store arrangementsbillede på den ene side. Den anden hvor kun informationssiden printes. I begge tilfælde kan billedsiden med fordel printes i A3 størrelse eller større, og bruges som plakat til kredshuset.

I skal være opmærksomme på at I selv skal skrive en tilmeldingsfrist på indbydelsen, da holdene skal tilmeldes samlet af kredsens kontaktperson.

Der findes også en redigerbar version af indbydelsen, hvor I selv kan fylde flere informationer ind end tilmeldingsfrist.

Ud over indbydelsen findes Sagaløbets regler i to versioner. De formelle rettet mod udvalget og ledere, og en version formuleret mod deltagerne.

Sidste frist for tilmelding af hold er d. 18. september 2022.

Forberedelsesposten

En del af forberedelserne til løbet består i at finde en løsning på forberedelsesposten. Forberedelsesposten er en post, hvor holdene kan træne løsningen hjemmefra. Når de så kommer til posten på løbet, vil de skulle løse posten så godt som muligt. Det er op til hver enkelt hold hvor meget de vil træne forberedelsesposten inden løbet.

Forberedelsesposten til væbner- og seniorvæbnerpatruljer kan findes under løbsinformationer.

Træning

For mange deltagere er det en meget uvant situation at færdes alene med jævnaldrende om natten. Det er en situation som meget få børn og unge ved hvordan de skal håndetere, hvis de ikke har prøvet det før. Vi anbefaler jer derfor at afholde en træningsovernatning hvor jeres deltagere får mulighed for at prøve at navigere i mørket alene. Ud over træningen i at gå i mørket er der en række andre færdigheder som vi anbefaler at gennemgå med jeres deltagere herunder:

Orientering med kort og kompas

Færdselsregler

Samarbejde

Udholdenhed

Førstehjælp

Kristendom

Pionering

Koder og kommunikation

Almindelige skolefag

Grej og udstyr

Deltagere

Løbets deltagere skal selv sørge for at medbringe det nødvendige udstyr på pakkelisten i deltagerbrevet. Da vejret er uforudsigeligt anbefaler vi desuden at skaffe noget solidt vandtæt fodtøj, regntøj til kraftig regn og varmt tøj til den kolde nat.

Patruljen skal desuden medbringe:

Kompas

Trangia

Mindst én smartphone, med 3G/4G dækning, med strøm til hele natten (Meget gerne en pr. deltager)

VIGTIGT – Medbringer patruljen kun en telefon, skal denne kunne gives videre til en anden deltager i patruljen, hvis deltageren, som medbringer telefonen, ikke ønsker at gennemføre hele løbet.

Evt. powerbank

Papir

Kuglepen

Løsning på forberedelsesposten

Lille førstehjælpstaske

Kortlomme

Poster og postmandskab

Som nævnt i afsnittet om poster skal kredsen selv skaffe alt materiale til standardposterne. Kredsens skal også selv sørge for forplejning natten igennem. Dette gælder også for udbudspostmandskab. Sørg for at have mandskab med til at kunne give hinanden pauser undervejs, da posterne er åbne hele løbet igennem.

Deltagerbrev

Deltagerbrevet bliver udsendt til kredsens kontaktperson umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist for deltagere. Deltagerbrevet kommer desuden til at ligge her på hjemmesiden så deltagere og forældre nemt kan finde det.

Vi håber at I vil gennemgå deltagerbrevet med jeres patruljer inden løbet da der kan være informationer, som er væsentlige de forstår og får hjælp til.

Tid og sted

Årets løb foregår i Vodskov og omegn.

Løbet starter på Vodskov skole d. 1. oktober 2022 kl. 16.00

Løbet slutter igen på Vodskov skole d. 2. oktober 2022 kl. 10.00

Postmøde

Inden deltagerne ankommer til løbet, skal alt postmandskab mødes til postmøde. Her vil der blive holdt et kort infomøde for nye kredse før selve postmødet. Til selve postmødet vil der blive gennemgået årets rute, blive tildelt postplaceringer, udleveret ID-kort, fortalt om specielle forhold ved årets løb, tildelt tjanser og udleveret postbeskrivelser, kort og andre praktiske informationer.

Postmøde afholdes på Vodskov skole.

Postmødet starter kl. 14.00

Hvis I har postmandskab som ikke kan deltage på mødet, men som støder til senere vil vi meget gerne vide det inden løbet, særligt hvis der er hele kredse som ikke kan deltage på mødet.

Ankomst og indtjekning

For at løbet kan starte uden problemer skal patruljerne tjekke ind på løbet senest kl. 15.45. Tjek ind vil være åben fra kl. 15.00 på skolen. I 2018 deltog 48 patruljer, og hvis alle patruljer regner med at kunne tjekke ind kl. 15.40 bliver løbet forsinket, hvilket kan skabe problemer resten af løbet. Vi håber derfor at I vil bede jeres patruljer om at møde op kl. 15.00 og så bruge tiden på at hygge med de andre deltagere inden løbet bliver skudt i gang.

Konkurrencerne

På Sagaløbet bliver der konkurreret i 4 konkurrencer: Sagaøksen, Seniorøksen, Sutten (Bedste yngste patrulje) og Postpokalen.

Sagaøksen

I denne konkurrence deltager alle væbnerpatruljer. Patruljerne får point på poster og gennem hemmelige opdagelser på løbet. Vinderne af Sagaøksen vinder vandretrofæet, guldmærker til skjorten, et diplom til kredshuset, samt et diplom til hver deltager i patruljen. Definitionen på væbnerpatruljer kan findes under regler.

Seniorøksen

I denne konkurrence deltager alle seniorpatruljer. Patruljerne får point på poster og gennem hemmelige opdagelser på løbet. Seniorpatruljerne skal desuden gennemføre seniorposter med højere sværhedsgrad. Derudover er sværhedsgraden på de levende poster og forøget for seniorerne. Det er derfor ikke ualmindeligt at vinderne af Sagaøksen har fået flere point end vinderne af Seniorøksen. Vinderne af Seniorøksen vinder vandretrofæet, guldmærker til skjorten, et diplom til kredshuset, samt et diplom til hver deltager i patruljen. Definitionen på seniorpatruljer kan findes under regler.

Sutten (Bedste yngste patrulje)

Løbets seks yngste patruljer, udregnet ud fra gennemsnitsalderen baseret på fødselsdato, deltager i konkurrencen om at blive løbets bedste yngste patrulje. Patruljerne får i denne konkurrence tildelt en faktor som deres point, fra Sagaøkse-konkurrencen, forøges med. Den yngste patrulje får faktor 2,0, næstyngste 1,8, og så videre. Den sjetteyngste patrulje får ikke tildelt nogen faktor, men deltager stadig i konkurrencen. Vinderne af Sutten vinder vandretrofæet, et diplom til kredshuset, samt et diplom til hver deltager i patruljen.

Postpokalen

I denne konkurrence deltager alle poster som er udtænkt og afviklet af kredsene selv, vi kalder disse poster for standardposter. Alle poster på løbet får tildelt en karakter på en skala fra 1-10 af alle patruljer. Disse point bliver udregnet til et pointgennemsnit for alle posterne. Posten med det højeste gennemsnit vinder postpokalen. Både poster som deltager i konkurrence, samt poster som ikke gør får point af patruljerne. Dette gøres for at kvalitetssikre løbets udbudsposter. Vinderne af Postpokalen vinder vandretrofæet, et diplom til kredshuset, samt et års håneret over samtlige andre kredse, der stiller med en standardpost.

Løbets ånd

Sagaløbet er en konkurrence. For at konkurrencer er sjove kræver det naturligvis at alle deltager med en fair indstilling til konkurrencen. 

Vi har i udvalget forsøgt at give en definiton på fair konkurrence til løbet:

Patruljer fra samme kreds er konkurrenter på lige fod med patruljer fra forskellige kredse, og deler derfor ikke svar eller løsninger på opgaver og poster, eller fund af hemmeligheder.

Poster og patruljer fra samme kreds favoriserer ikke hinanden i de forskellige konkurrencer. Man giver altså ikke sin egen patruljer 100 point fordi de er fra samme kreds, ligesom poster ikke får 10 point af kredsens patruljer, bare fordi de er fra samme kreds. Poster og patruljer må selvfølgelig få makspoint såfremt det sker på fair vilkår.

Patruljer vurderes ens og objektivt på alle poster.

Patruljer forsøger ikke at sabotere hinanden eller på nogen møde ødelægge hinandens chancer for at vinde.

Posternes afvikling

For at sikre at deltagerne får en homogen oplevelse af løbets poster, er der nogle punkter vi gerne vil have jer til at følge når I afvikler posterne.

Byd patruljen velkommen med opbakning og glæde. Husk at fortælle dem hvor seje de er.

Vis patruljen, hvor postens tjek ind kode er placeret, når de ankommer til posten.

Modtag patruljens ID-kort når de har tjekke ind.

Udlever postbeskrivelsen til patruljen, og start posten, hvis I har kapacitet til det.

Observer patruljens løsning af posten, uden at blande jer med mindre patruljen gør noget uforsvarligt.

Fortæl patruljen hvor mange point de har opnået.

Bed patruljen om at tjekke ud og giv dem deres ID-kort tilbage når dette er gjort.

Ønsk patruljen fortsat godt løb.

Præmieoverrækkelse og afslutning

Løbets poster lukker alle søndag kl. 08.00. Patruljer som er nået frem til posten inden kl. 08.00 har krav på at løse posten uanset hvor lang kø der måtte være, eller hvor tæt klokken er på 08.00

Når posterne er lukkes begynder Sagaløbsudvaget at køre deltagere i mål. Deltagere som er længst fra mål bliver hentet først og deltagere som er tættest på mål bliver hentet sidst. Der er derfor vigtigt at patruljerne fortsætter mod mål efter kl. 08.00.

Et sted mellem 08.30 og 09.00 når alle patruljer er kommet i mål, serveres der morgenmad for alle deltagere og alt postmandskab.

Når alle deltagere er kommet i mål, morgenmaden er spist og pakket sammen, og pointene er talt op er det tid til præmieoverrækkelse. Præmieoverrækkelsen starter ca. 09.15. Til præmieoverrækkelsen ser vi meget gerne at alt postmandskab deltager, uanset hvor meget oprydning man har for sin post, eller hvor træt man er. Vi mener det har værdi for løbets deltagere at lederne støtter op hele vejen igennem.

Efter præmieoverrækkelsen er der billedtagning af alle vinderpatruljer og poster, samt udlevering af mærker til nye deltagere.

Tjanser

Under løbet tager Sagaløbetsudvalget hånd om de forskellige praktiske gøremål, som måtte opstå. Dog er der nødvendigt med hjælp både til løbets startpost og oprydning umiddelbart inden præmieoverrækkelsen. Derfor forventer vi at alle kredse, kan undvære en leder til startposten og alle ledere hjælper med oprydning på Aabybro skole inden præmieoverrækkelsen.

Efter løbet

Del oplevelserne

Sagaløbet lever af fortællingerne om de gode oplevelser på løbet. Vi elsker at høre deltagernes og posternes fortællinger, og vi håber at I vil dele dem med alle de FDF-venner I har. Både dem som deltog og som ikke gjorde. For at vi kan samle alle vores oplevelser har vi oprettet et hashtag som I kan bruge på de sociale medier. Vi håber I vil bruge det både mens I forbereder jer på løbet, under løbet, og når I deler oplevelserne efter løbet. Vores hashtag er #Sagaløbet. I kan desuden bruge #Ståsted for at dele jeres oplevelser med resten af forbundet.

Evaluering

Efter løbet udsender Sagaløbsudvalget et spørgeskema til generel evaluering af løbet. Ud over vores spørgeskema er vi også meget interesseret i jeres umiddelbare indtryk fra løbet. I kan sende jeres uredigerede indtryk til saga@sagalobet.dk